TÀU DỊCH VỤ

“Đội tàu dịch vụ của PTSC Thanh Hóa đang hỗ trợ tàu chở dầu VLCC cập SPM – Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”

  • Cung cấp tàu lai dắt, tàu chuyên dụng là một trong những Dịch vụ chiến lược của PTSC Thanh Hóa.
  • Hiện tại, PTSC Thanh Hóa cung cấp và phát triển các dịch vụ tàu bao gồm:
  •              - Tàu lai dắt
  •              - Tàu hỗ trợ lặn
  •              - Tàu chuyên chở người
  •              - Tàu dịch vụ và chuyên dụng khác
  •              - Các tàu và thiết bị nổi ngoài khơi
  • Luôn luôn chú trọng việc đào tạo, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự, xây dựng hệ thống qui trình, quy chuẩn làm việc, PTSC Thanh Hóa tin tưởng sẽ tạo được uy tín chất lượng và khẳng định thương hiệu đối với dịch vụ cung cấp tàu lai dắt, tàu chuyên dụng, hỗ trợ đắc lực cho các Dự án và các Cảng biển trong Khu vực.