DỊCH VỤ VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG

Song hành với quá trình xây dựng, chạy thử và vận hành của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (NSRP), PTSC Thanh Hóa đã từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng thông qua đảm bảo chất lượng, tiến độ của các gói thầu Vận hành và Bảo dưỡng. Hiện tại Công ty đã và đang cung cấp các dịch vụ thường trực và tại chỗ cho NSRP, bao gồm Hỗ trợ vận hành, Bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng Phao rót dầu không bến, Vận hành & quản lý cảng NSRP. Đây là những gói thầu mang tính lâu dài, có hàm lượng kỹ thuật cao, đem lại công ăn việc làm cho đông đảo đội ngũ người lao động và đóng góp một phần quan trọng vào tổng doanh thu của Công ty. Vận hành & Bảo dưỡng đã và đang trở thành một trong những trụ cột chiến lược của Công ty. Trong thời gian tới, với thế mạnh và uy tín của mình, PTSC Thanh Hóa sẽ tiếp vận động và thực hiện thắng lợi các gói thầu Vận hành & Bảo dưỡng tiềm năng cho các đối tác trong khu vực