PTSC Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Chiều ngày 31/3/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã diễn ra tại Hội trường tầng 1, Công ty PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đến tham dự đại hội cổ đông có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng lao động, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Thái Quốc Hiệp - Bí thư đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC và các cổ đông là chủ sở hữu của 39.694.300 cổ phần (99,24%) đã cùng tham dự.

 

Lãnh đạo tập đoàn PVN, Tổng công ty PTSC và các Cổ đông về dự Đại hội

Báo cáo trước đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Ông Lê Văn Ngà –  Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa nhấn mạnh, năm 2017 là một năm phát triển với nhiều dấu ấn của PTSC Thanh Hóa khi đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, tạo việc làm cho Người lao động, nhờ vậy các khu vực sản xuất, các loại hình dịch vụ đều duy trì ổn định và phát triển tốt, nhiều hợp đồng mới được ký kết và triển khai trong năm 2017 đã góp phần duy trì được lực lượng lao động ổn dịnh cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng, dịch vụ căn cứ Cảng có nhiều khởi sắc về sản lượng, doanh thu… Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, số giờ làm việc an toàn toàn Công ty trong năm là 1.659.214 giờ. Đặc biệt, năm 2017 PTSC Thanh Hóa đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu sxkd năm 2017 trước 3 tháng, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, duy trì ổn định thu nhập và đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và phát triển thêm được 02 lĩnh vực mới đó là Tàu dịch vụ và Dịch vụ vận hành & bảo dưỡng, đánh dấu việc hoàn thiện 04 mảng dịch vụ cốt lõi của Công ty gồm: (1) Dịch vụ Cảng và Logistics; (2) Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; (3) Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ; (4) Dịch vụ vận hành & bảo dưỡng.

 

Ông Lê Văn Ngà – Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

PTSC TH đã xuất sắc vượt kế hoạch năm 2017 được Đại hội cổ đông giao: Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt: 669,48 tỷ đồng, bằng 160,8 % kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt là 34,54 tỷ đồng, đạt 138,2% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân bình quân năm 2017 đạt 12,6 triệu đồng/người-tháng.

 

Ông Phạm Hùng Phương - Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội Cổ đông thường niên 2018 đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017 & kế hoạch tài chính 2018; Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị, BKS Công ty; Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018; Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.

 

Ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Năm 2018, trên cơ sở thông tin về dự báo thị trường, với những yếu tố thuận lợi nhất định, nhưng khó khăn thách thức là rất lớn. Cũng là năm PTSC Thanh Hóa bước sang một giai đoạn phát triển các dịch vụ lõi bắt đầu thực hiện các hợp đồng dài hạn, đặc biệt hơn là năm chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (2009-2019). Từ những kết quả đạt được trong năm 2017 và các nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra  một số chương trình công tác năm 2018, đặc biệt là chỉ đạo các bộ phận tăng cường công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp đồng, dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ của Nhà máy lọc dầu, các dự án EPC vừa và nhỏ. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi.

Phát biểu tại Đại hội, ông Thái Quốc Hiệp - Bí thư đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC đánh giá cao những hoạt động và thành quả đạt được trong năm qua và tin tưởng PTSC TH sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Đại hội Cổ đông giao trong năm 2018.

 

Ông Thái Quốc Hiệp - Bí thư đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC phát biểu tại Đại hội.

Sau gần 03 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành PTSC Thanh Hóa.

 

Lãnh đạo PVN, PTSC, PTSC Thanh Hóa và các Cổ đông chụp ảnh lưu niệm.

Huỳnh Trúc Phương - PTSC Thanh Hóa