PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 25/5, tại TP HCM, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo trước cổ đông, ông Phan Thanh Tùng, Tổng giám đốc PTSC cho biết, thị trường dịch vụ dầu khí năm 2017 vẫn chưa có sự tiến triển cả về khối lượng công việc lẫn giá dịch vụ. Đặc biệt, dịch vụ dầu khí biển bị cạnh tranh khốc liệt, giảm nghiêm trọng theo cấp số nhân. Trong nước, các chính sách bảo hộ, hỗ trợ doanh nghiệp có vốn Nhà nước có xu hướng giảm, đồng thời cơ chế chính sách hiện hành còn nhiều bất cập, chưa hỗ trợ một cách tốt nhất cho doanh nghiệp trong nước, gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước trên chính sân nhà. Trong khi đó, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài gặp khó khăn do công việc ít và sự bảo hộ ngày càng tăng và mạnh ở các nước sở tại, bên cạnh đó Việt Nam cũng chưa có chính sách cụ thể, rõ ràng hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển dịch vụ tại nước ngoài…

Trong bối cảnh đó, PTSC đã khẩn trương áp dụng hàng loạt các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm… đạt được kết quả kinh doanh khá tích cực, duy trì mức lợi nhuận tốt. Cụ thể, doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2017 của toàn Tổng công ty đạt 22.368 tỷ đồng, bằng 172% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.005 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm

Tổng giám đốc PTSC Phan Thanh Tùng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018

Năm 2018, PTSC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch đề ra, PTSC tập trung các nguồn lực đẩy mạnh và phát triển các hoạt động SXKD, đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành chất lượng cao, uy tín, đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu dầu khí; tích cực đẩy mạnh công tác marketing, tham gia đấu thầu và tìm kiếm ký kết các hợp đồng nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động; củng cố thị trường trong nước, mở rộng thị trường nước ngoài; xây dựng giải pháp kết nối hệ thống chuyên nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên danh, liên kết phù hợp với thế mạnh của Tổng công ty

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Đại hội

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PTSC đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề như: Tình hình các dự án mà PTSC đang cung cấp dịch vụ như Cá Rồng Đỏ, Sao vàng - Đại nguyệt; một số vấn đề trong chuyển sàn niêm yết cổ phiếu PVS từ HNX sang HOSE, tình hình hoạt động của một số đơn vị thành viên của PTSC…

Toàn cảnh Đại hội

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của PTSC với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 10%/vốn điều lệ và kế hoạch cổ tức năm 2018 là 7%/vốn điều lệ; thông qua việc chuyển tiếp phương án tăng vốn điều lệ PTSC từ 4.467 tỷ đồng lên 5.896 tỷ đồng đã được phê duyệt trong năm 2017 sang năm 2018 và tiếp tục ủy quyền cho HĐQT PTSC thực hiện khi có đủ điều kiện

Tổng giám đốc PTSC Phan Thanh Tùng trao đổi với cổ đông và nhà đầu tư

Về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Đại hội cổ đông đã chấp thuận thôi Thành viên HĐQT đối với ông Thái Quốc Hiệp để nghỉ hưu theo chế độ, thôi Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Mậu theo đơn từ nhiệm cá nhân và thôi Thành viên BKS đối với ông Triệu Văn Nghị theo đơn từ nhiệm cá nhân; đồng thời bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên BKS.

Mai Phương