PTSC Thanh Hóa: Tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 & đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại công văn số 292 - CV/ĐU ngày 18/06/2018 về việc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo Tổng công ty, chiều ngày 03/08/2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 & Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Toàn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC Thanh Hóa thay mặt Đảng ủy Công ty đã trình bày báo cáo “Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Thông qua báo cáo, Hội nghị đã ghi nhận trong thời gian giữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của Công ty và đánh giá chung: Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt 06 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; Đảng ủy Công ty nghiêm túc triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động; Thực hiện tốt các vấn đề an ninh chính trị, đoàn kết nội bộ.

Đ/c Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ sxkd 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Công ty PTSC Thanh Hóa đã thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: Doanh thu đạt 53,72% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 40,27% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 110,36% kế hoạch năm. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018 và nhận định những khó khăn, thách thức và cơ hội 06 tháng cuối năm, Công ty đặt ra nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp ngân sách Nhà nước) được giao trong năm 2018.

Đ/c Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tô Ngọc Thụ - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, Hội nghị ghi nhận kết quả đạt được về công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Công ty. Trước những khó khăn chung, Đảng ủy Công ty đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, nhất là các giải pháp để lãnh đạo các hoạt động sxkd; Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình đã đề ra về sxkd, công tác xây dựng Đảng, tinh thần đoàn kết được giữ vững, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Công ty, tinh thần làm việc ngày càng tập trung, hăng say, hiệu quả.

Đ/c Tô Ngọc Thụ - ĐUV, PGĐ, Chủ tịch CĐ Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Toàn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa đã sử dụng tối đa mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, kịp thời năm bắt cơ hội để tạo việc làm mới cho người lao động. Đồng chí Nguyễn Trần Toàn cũng đã ghi nhận trong thời gian giữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo PTSC Thanh Hóa đã nổ lực thực hiện tốt các dịch vụ truyền thống và mở rộng các dịch vụ mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đến nay đã hình thành và duy trì ổn định 04 mảng dịch vụ cốt lõi bao gồm: (1) Dịch vụ Cảng và Logistics; (2) Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; (3) Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ; (4) Dịch vụ vận hành & Bảo dưỡng.

Đ/c Nguyễn Trần Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc,Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trần Toàn nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng ủy, Ban lãnh đạo PTSC Thanh Hóa cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, an toàn các gói thầu cung cấp dịch vụ cho NSRP, các gói thầu thuộc dự án cơ khí mà đơn vị đang thực hiện…, toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty quyết tâm, đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 cũng như hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đồng chí Lê Văn Ngà đã cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trần Toàn cũng như ý kiến tham luận của các Đại biểu dự Hội nghị để bổ sung vào các báo cáo và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sxkd trong năm 2018 và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 & Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty PTSC Than Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Trần Toàn, chụp ảnh cùng các Đại biểu tại Hội nghị.

Tin: Nguyễn Thanh Thuận

Ảnh: Nguyễn Hải Dương