PTSC bổ nhiệm thêm 2 Phó tổng giám đốc

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) vừa công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc.

Cụ thể, HĐQT PTSC đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Hồ Bắc và ông Trần Việt Dũng giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2018.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc PTSC ông Trần Việt Dũng là Phó Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; ông Trần Hồ Bắc là Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất PTSC.

Trước đó, ngày 7/8/2018, HĐQT PTSC cũng đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-DVKT-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Mậu để nhận nhiệm vụ theo quyết định điều động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Như vậy, cơ cấu Ban giám đốc của PTSC hiện gồm: Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc và 6 Phó tổng giám đốc là ông Tạ Đức Tiến, ông Nguyễn Xuân Cường, ông Nguyễn Trần Toàn, ông Nguyễn Hữu Hải, cùng ông Trần Hồ Bắc và ông Trần Việt Dũng vừa được bổ nhiệm.

MP