PTSC Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 5/4, tại Thanh Hóa, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (MCK: PSN) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Đến tham dự đại hội cổ đông có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng lao động, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Thái Quốc Hiệp – Nguyên Bí thư đảng ủy/ nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC và các cổ đông là chủ sở hữu của 39.623.000 cổ phần (99,06%) đã cùng tham dự.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo trước Đại hội, ông Lê Văn Ngà, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội cho biết, năm 2018 trên cơ sở thông tin về dự báo thị trường, với những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn thách thức như: Dịch vụ căn cứ Cảng tiếp tục bị cạnh tranh mạnh về việc làm và giá dịch vụ, đồng thời gặp bất lợi về việc giữ chân khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới do chiều dài cầu Cảng hạn chế; Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm mốc tiến độ vận hành thương mại đã ảnh hưởng không nhỏ đến các dịch vụ tính theo khối lượng sản phẩm trong những tháng đầu năm 2018; .… Đứng trước những khó khăn đó, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, qua đó các khu vực sản xuất, các loại hình dịch vụ đều duy trì ổn định và phát triển tốt, nhiều hợp đồng mới được ký kết và triển khai trong năm 2018 đã góp phần duy trì được lực lượng lao động ổn dịnh cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị…. Cụ thể, doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 1.125,10 tỷ đồng, đạt 127,22% kế hoạch năm và bằng 165,19% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế 45,07 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch năm và bằng 109,46% so với năm 2017.

Ông Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT  năm 2018 và kế hoach năm 2019..

Năm 2019, PTSC Thanh Hóa đặt kế hoạch doanh thu 806,91 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch nêu trên, Công ty cần phải tập trung các giải pháp:

Một là: Duy trì triển khai tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả các dự án đã được giao thầu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Song song đó tiếp tục tiếp cận và chào thầu cung cấp các dịch vụ khác liên quan với mục tiêu tối đa hóa thị phần dịch vụ hỗ trợ vận hành cho nhà máy.

Hai là: Tập trung nghiên cứu thị trường cơ khí khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn, tăng cường marketing chào thầu các dự án cơ khí trong khu vực với mục tiêu sử dụng hiệu quả tối đa hạ tầng, nhà xưởng/ bãi thi công đã được đầu tư đồng bộ.

Ba là: Tập trung phối hợp hiệu quả với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty hoàn thiện thủ tục chuyển giao dự án KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin làm cơ sở triển khai đầu tư Bến nối dài Bến số 2- Cảng PTSC Thanh Hóa nhằm nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh cho dịch vụ Căn cứ cảng & Logistics.

Bốn là: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, thu hút các chuyên gia về O&M, Thiết kế, thuyền trưởng, máy trưởng…từng bước chủ động thực hiện được các mảng công việc kỹ thuật cao hiện đang phải thuê ngoài.

Năm là: Không ngừng cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, triệt để tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là thiết lập các quy trình quản lý dự án chặt chẽ, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả các dự án.

Ông Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo, đóng góp các ý kiến, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của PTSC Thanh Hóa với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 7%/vốn điều lệ và kế hoạch cổ tức năm 2019 là 5%/vốn điều lệ; thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trần Toàn - Phó Tổng giám đốc/ Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC đánh giá cao những hoạt động và thành quả đạt được trong năm qua và tin tưởng PTSC TH sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Đại hội Cổ đông giao trong năm 2019.

Ông Nguyễn Trần Toàn - Phó Tổng giám đốc/ Chủ tịch CĐ Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội.

Về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Đại hội cổ đông đã chấp thuận thôi Thành viên HĐQT đối với ông Trần Hoài Đức, thôi Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang và bầu ông Vũ Thanh Khiêm giữ chức Thành viên HĐQT và bà Bùi Thị Hoài Thu giữ chức thành viên BKS.

Sau gần 03 giờ làm việc, Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết và  tài liệu Đại hội sẽ được hoàn thiện và công bố đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của PTSC Thanh Hóa.

 Một số hình ảnh Đại hội:

Ông Thái Quốc Hiệp - Nguyên Bí thư Đảng ủy/ Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Bà Bùi Thị Hoài Thu - Phó phòng Phụ trách Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư Công ty  PVFC Capital  phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông chụp hình lưu niệm.