PTSC Thanh Hoá - Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Mạnh

PTSC Thanh Hoá -  Quyết định bổ nhiệm Kế toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Mạnh. Để biết thêm chi tiết mời click