“Ptsc’ Youth Union – Challenge for change”

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, chiều ngày 05/6, Đoàn Thanh niên PTSC Thanh Hóa, phối hợp với Công đoàn Công ty, phòng An toàn Chất lượng và các bộ phận trong Công ty tổ chức hoạt động “CHALLENGE FOR CHANGE” nhằm hướng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới (05/6), với slogan: “NO CHALLENGE, NO CHANGE”. Với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời tạo sự lan tỏa ý thức và hành động tự giác vì môi trường trong cộng đồng, phát động toàn Công ty tham gia bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên PTSC Thanh Hóa tại khu vực thử thách để thay đổi.

Hoạt động “Thử thách để thay đổi” đã thu hút đông đảo các Đoàn viên, CBCNV trong Công ty tham gia, thực hiện thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải, cắt tỉa cây cối tại các khu vực: Trạm điện, đường 513 và khu nhà 2 tầng.

“Đường 513”

“Khu vực nhà 2 tầng"

Chiến dịch đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại khuôn viên Xanh - Sạch - Đẹp tại nơi làm việc đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV trong việc tự giác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại chiến dịch “Challenge for change”:

“Trước thử thách.”

“Sau thử thách”.

Thanh Nga