PTSC nhận được thư chúc mừng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc về đích trước 2 tháng so với KH năm 2019 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KHTC