Thư mời than dự Đại hội cổ đông PTSC Thanh Hóa năm 2020

Thư mời than dự Đại hội cổ đông PTSC Thanh Hóa năm 2020. Mọi chi tiết xin mời click