PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 24/6, tại TP Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV PVN cùng đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; ông Lê Đình Tứ - Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Về phía PTSC, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội có ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Mạnh Cường – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng giám đốc cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo và hàng trăm cá nhân đại diện cho các cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu PVS.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT PTSC trình bày báo cáo của HĐQT.

Báo cáo trước cổ đông, Ban điều hành PTSC cho biết: Năm 2019, khối lượng công việc, dự án trong nước tiếp tục khan hiếm, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bên cạnh đó, những quy định về đảm bảo cạnh tranh trong Luật Đấu thầu hiện là bất cập đối với mô hình các Tổng công ty – Tập đoàn Nhà nước. Công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài gặp khó khăn, do khối lượng công việc dịch vụ ít, sự bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD năm 2019. Cụ thể doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2019 của Tổng công ty là 17.714 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch năm 2019, tăng 16% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2019 đạt 1.103 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm 2019, tăng 13% so với thực hiện năm trước.

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, PTSC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch đề ra, PTSC tập trung tối đa các nguồn lực đẩy mạnh và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành chất lượng cao, uy tín, đáp ứng yêu cầu các nhà thầu dầu khí trong nước; tích cực đẩy mạnh công tác marketing mở rộng thị trường nước ngoài, chủ động tìm kiếm tham gia đấu thầu và ký kết các hợp đồng nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động; xây dựng giải pháp kết nối hệ thống chuyên nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên danh liên kết phù hợp với thế mạnh của PTSC. Triển khai hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ hợp đồng thầu các dự án đang thực hiện: Dự án SV-ĐN, Dự án Gallaf – Al Shaheen, Dự án Lọc hóa dầu …

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PTSC đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề như: khủng hoảng kép của dịch covid và giá dầu giảm sâu tác động đến hoạt động SXKD, những cơ hội và thách thức trong năm 2020 và những năm tiếp theo, dự án SV-ĐN, dự án LNG Thị Vải, một số vấn đề trong chia sẻ chính sách dài hạn cổ tức của PVS, bổ sung nhân sự để làm bản tin nhà đầu tư theo quý với đề nghị của cổ đông… Cũng tại đại hội, các cổ đông gửi lời cảm ơn cũng như chúc mừng về kết quả SXKD của PTSC năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi đối diện với khủng khoảng kép nhưng PTSC đã làm rất tốt khi tăng cổ tức cho cổ đông.

Các cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội.

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, cổ đông thông qua tờ trình báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán, tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 chia cổ tức bằng tiền là 10% vốn điều lệ, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và ban kiểm soát 2020.

Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV PVN phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV PVN đánh giá cao vai trò lãnh đạo của PTSC, mặc dù ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn, nhưng PTSC vẫn tiếp tục giữ vững truyền thống, phát triển bền vững được thể hiện bằng kết quả SXKD cụ thể năm 2019 và cả tương lai phía trước. Năm 2018-2019 các đơn vị đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động đã khó nhưng PTSC không chỉ đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động mà tiếp tục hoạt động hiệu quả và mở ra rất nhiều cơ hội mới. Ông Nguyễn Hùng Dũng tin tưởng rằng cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn, cơ sở vật chất của PTSC cộng với nỗ lực, quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành, người lao động PTSC và đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông sẽ là nguồn động viên, tiếp sức để PTSC tiếp tục vượt thách thức duy trì sự phát triển bền vững, ổn định và luôn là lá cờ đầu - tiên phong của ngành Dầu khí Việt Nam.

Cổ đông biểu quyết nhất trí cao các nội dung thông qua tại đại hội.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của PTSC đã khép lại thành công tốt đẹp. Đây sẽ là động lực để PTSC vượt qua khủng hoảng kép khi dịch Covid-19 trên toàn thế giới vẫn đang diễn ra khó lường cùng giá dầu giảm sâu không ổn định để vững bước phát triển.

Hồng Thắm