PTSC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động Công đoàn năm 2020, Hội nghị Người lao động năm 2021

Chiều ngày 21/12/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động Công đoàn năm 2020, Hội nghị Người lao động năm 2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm - Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn, nguyên TGĐ Tổng công ty; đồng chí Thái Quốc Hiệp - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trần Toàn - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Tạ Đức Tiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong HĐQT, BKS, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty, lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn các đơn vị thành viên tham dự. Về phía PTSC Thanh Hóa có sự tham gia đầy đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ, BKS cùng 124 đại biểu đại diện cho 446 cán bộ, đảng viên, Người lao động Công ty PTSC Thanh Hóa.

 

Các Đại biểu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động Công đoàn năm 2020, Hội nghị Người lao động năm 2021.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và đồng chí Tô Ngọc Thụ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Hội nghị.

Đ/c  Phạm Hùng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị.

Qua các báo cáo, Hội nghị đã ghi nhận, năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với PTSC Thanh Hóa. Do sự ảnh hưởng tác động kép bởi dịch bệnh Covid-19 và sự suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực SXKD của PTSC Thanh Hóa như: Một số dự án/gói thầu công nghiệp bị dừng, giãn tiến độ; Dịch vụ căn cứ Cảng tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề kinh doanh trong khu vực. Đứng trước những khó khăn đó, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty với quyết tâm và nỗ lực cao nhất cùng với sự hỗ trợ của Lãnh đạo cấp trên, đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD năm 2020, cụ thể: Doanh thu ƯTH đạt 618 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch; Lợi nhuận ƯTH trước thuế đạt 35 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước đơn vị thực hiện đầy đủ theo Quy định của Nhà nước; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,03 triệu đồng/người/tháng (Thu nhập bình quân năm 2019 là 14,70 đồng/người/tháng). Duy trì và phát huy 04 mảng dịch vụ cốt lõi bao gồm: (1) Dịch vụ Cảng và Logistics; (2) Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; (3) Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M); (4) Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ.

Đ/c Tô Ngọc Thụ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị.

Trong năm 2020, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, tinh thần đoàn kết được giữ vững, tư tưởng cán bộ đảng viên và người lao động luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, tinh thần làm việc ngày càng tập trung, hăng say và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Người lao động năm 2020 cũng được Công đoàn Công ty phát huy và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho Người lao động cũng như phát triển hoạt động Văn hóa, thể thao, các chương trình thiện nguyện nội bộ, hướng tới cộng đồng đã tạo nên sự gắn kết không những trong nội bộ mà còn tạo ra sự gắn kết giữa Công ty với đối tác, khách hàng, cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà PTSC Thanh Hóa đạt được trong năm 2020. Với 04 mảng dịch vụ cốt lõi hiện nay gồm Dịch vụ Cảng, dịch vụ O&M, dịch vụ Tàu, dịch vụ Cơ khí thì PTSC Thanh Hóa được coi như một “Tổng công ty PTSC thu nhỏ”, PTSC Thanh Hóa cần chú trọng hơn nữa công tác đầu tư, công tác marketing, tìm kiếm công việc mới và thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, bên cạnh đó Đồng chí cũng chỉ ra những thách thức mà PTSC Thanh Hóa phải đối diện và vượt qua để đưa PTSC Thanh Hóa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đ/c Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các CBCNV trong năm 2020 về công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã tuyên dương các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2020.

Tuyên dương Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Tuyên dương CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể Cán bộ nhân viên người lao động Công ty, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Người lao động Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/đội/bộ phận/ban dự án đã cùng nhau ký giao ước thi đua, thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Bộ phận, Đoàn thể trực thuộc ký giao ước thi đua 2020.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, hoạt động Công đoàn năm 2020, Hội nghị Người lao động năm 2021 của Công ty PTSC Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Nguyễn Nga