Thông báo mời thầu: Gói thầu Thuê DV hỗ trợ vận hành cho Dự án Hỗ trợ Vận hành tại Nhà máy LHD Nghi Sơn – NSRP (Operations Support Package)

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Dự án Hỗ trợ Vận hành tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tên gói thầu:

Thuê dịch vụ Hỗ trợ vận hành

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Từ Tháng 03/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cho Dịch vụ Hỗ trợ vận hành tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Đỗ Hạnh Tâm

Email: tamdh@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 03/03/2021.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và có nhân sự đạt qua các vòng Phỏng vấn với PTSC Thanh Hóa.

Phạm vi hướng dẫn công việc mời click.

Phục lục đính kèm mời click.