Thông báo mời thầu: Gói thầu thuê DV hỗ trợ kỹ thuật cho DA bảo dưỡng, hoán cải đường ống công nghệ tại NM LHD Nghi Sơn – NSRP (Process Modification Package).

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Dự án Bảo dưỡng, Hoán cải đường ống Công nghệ tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn – Process Modification Package:

 

Tên gói thầu:

Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho gói thầu Process Modification Package

Địa điểm:

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Tháng 03/2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi - Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu:

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cho Dự án Bảo dưỡng Hoán cải Đường ống Công nghệ tại Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Process Modification Package”

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, TX Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Người liên hệ: Ms. Bùi Thị Ngọc Duyên   Email: duyenbt@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 02/03/202

Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và có nhân sự đạt qua các vòng Phỏng vấn với PTSC Thanh Hóa