Thông báo mời thầu: Cung cấp BHLĐ cho các Ban dự án làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua bảo hộ lao động cho các Ban dự án làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn:

Tên gói thầu:

Ban dự án DMC, Ban dự án NSRP Logistics

Địa điểm:

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Tháng 05/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi - Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu:

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cung cấp Bảo hộ lao động cho Ban dự án DMC và NSRP Logistics”

Phương thức thanh toán:

Chuyển khoản

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, TX Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Người liên hệ: Ms. Vũ Thị Phương Anh

Email: anhvtp@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 12/04/2021

Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và đảm đúng thông số kỹ thuật của các mặt hàng.

Chi tiết các mặt hàng được cung cấp như file đính kèm