PTSC Thanh Hóa - TB thay đổi nhân sự Ông Phạm Hùng Phương

PTSC Thanh Hóa - Thông báo thay đổi nhân sự Ông Phạm Hùng Phương. Để biết thêm chi tiết mời click