PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hoá - Thông Báo thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ. Để biết thêm chi tiết mời click