Thông báo - Mời chào giá cung cấp vật tư chế tạo A-Frame cho tàu

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua vật tư chế tạo A-Frame cho tàu (sau đây được gọi là “Hàng hóa”) như sau:

Tên gói thầu:

Mua vật tư chế tạo A-Frame cho tàu lai dắt

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Dự kiến 20/5/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Email: duyennguyenthi@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 11/05/2021.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 05 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Danh mục vật tư đính kèm chi tiết mời click