Gói Mua sắm công cụ dụng cụ cáp vải, maní & Gói mua sắm dịch vụ chế tạo thay đổi thiết bị boong

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ công cụ như sau:

I. Gói Mua sắm công cụ dụng cụ cáp vải, mani

Tên gói thầu:

Mua sắm công cụ dụng cụ cáp vải, maní

Địa điểm

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Phan Sỹ Tuấn

Sđt: 0946902368

Email: tuanphansy@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 07/06/2021.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 05 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá đánh giá thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Danh mục dụng cụ như đính kèm, chi tiết mời click

II. Gói mua sắm dịch vụ chế tạo thay đổi thiết bị boong

Tên gói thầu:

Mua sắm cung cấp dịch vụ chế tạo lắp đặt, thay đổi thiết bị Boong cho tàu PTSC 10

Địa điểm

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Sđt: 0918259102

Email: duyennguyenthi@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 09/06/2021.

Hiệu lực báo giá: nêu rõ hiệu lực chào giá, đây là cơ sở để làm việc và lựa chọn Nhà cung cấp.

Có giá đánh giá thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Hồ sơ đính kèm:

Phụ lục 01: Danh mục công việc chế tạo, lắp đặt thay đổi thiết bị boong cho tàu PTSC 10. Mời Click

Phụ lục 02: Hồ sơ thiết kế của phần thay đổi thiết bị boong (A-Frame và Round Plate). Mời Click