PTSC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ

Ngày 14/6/2021 vừa qua, Công ty PTSC Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chi Hội cựu chiến binh và lãnh đạo  các Phòng/Xưởng và các cán bộ chuyên môn văn phòng.

Phát biểu triển khai công tác kiện toàn và công tác cán bộ, đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Việc tái cấu trúc toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên chuyên môn hóa cao là hết sức cần thiết. Thông qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nhân sự của Công ty, sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có; tăng tính năng động, tự chủ của bộ máy quản lý, điều hành; phát huy tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong tình hình sản xuất kinh doanh mới.”

Đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chúc mừng tất cả các đồng chí được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ mới và hi vọng rằng tất cả các đồng chí luôn luôn vững tâm, đoàn kết, luôn luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của chính bản thân cũng như hoàn thành mọi nhiệm vụ Công ty giao. Trong lần kiện toàn cơ cấu nhân sự lần này, Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng các bộ phận chức năng đã rà soát kỹ càng đi tới thảo luận, thống nhất những nhân sự phù hợp nhất cho từng vị trí công việc, góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã định hướng trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Ngà cũng nhấn mạnh, lần kiện toàn cơ cấu nhân sự này, mỗi chúng ta cần tư duy cách làm mới, lớn hơn, tốt đẹp hơn đảm bảo phát huy các thế mạnh đang có, tích cực tìm kiếm các công việc mới; cạnh tranh quyết liệt bằng mọi phương án để giữ chân người lao động, khách hàng - đó là cơ sở để xây dựng được thương hiệu Công ty xứng với tầm nhìn: Phát triển con người là trọng tâm và xuyên suốt đi đôi với ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong thời gian tới chúng ta triển khai hệ thống đồng bộ hơn với những vai trò, trách nhiệm, tâm thế của người chủ động; duy trì và phát huy sự kết nối từ các bộ phận để đạt nhiều hiệu quả, tối ưu trong công việc. Chúc các đồng chí được bổ nhiệm phát huy hết năng lực để góp phần xây dựng PTSC Thanh Hóa ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Hữu Hoan - Phó Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng/phụ trách phòng cho 7 đồng chí; trao Quyết định giao nhiệm vụ Tổ trưởng/Tổ phó các tổ chuyên môn nghiệp vụ cho 14 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy trao Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phó trưởng phòng/phụ trách phòng.

Đồng chí Phạm Hùng Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Hữu Hoan - Phó Giám đốc Công ty trao Quyết định giao nhiệm vụ cho các đồng chí Tổ trưởng/Tổ phó các tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, giữ vững và phát triển các dịch vụ cốt lõi, Ban lãnh đạo và CBNV tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp với các nhiệm vụ cụ thể sẽ phát huy hết vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.

Bài viết Nguyễn Thị Nga

Ảnh Nguyễn Văn Tuấn