Thư Chúc mừng 46 năm ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam