Petrovietnam: Năng lượng cho phát triển

Phim giới thiệu về Petrovietnam. Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (03/9/1975 – 03/9/2021) và 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021).