Video

50 năm hình thành và phát triển tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

18-04-2017, 9:12 am