Lễ khai trương tuyến Container tại Nghi Sơn - Thanh Hóa

Lễ khai trương tuyến Container tại Nghi Sơn - Thanh Hóa

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)

Tàu dịch vụ

Tàu dịch vụ

Dự án “vận hành cảng tạm của JGCS”

Dự án “vận hành cảng tạm của JGCS”

Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú

Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú

Dự án nhà kho Anh Phát

Dự án nhà kho Anh Phát

Dự án BSR-TURNAROUND (Package 03)

Dự án BSR-TURNAROUND (Package 03)

Lễ khai trương tuyến Container tại Nghi Sơn - Thanh Hóa

Lễ khai trương tuyến Container tại Nghi Sơn - Thanh Hóa

Ông LÊ VĂN NGÀ

Ông LÊ VĂN NGÀ

Trưởng Ban kiểm soát: Nguyễn Quang Chánh

Trưởng Ban kiểm soát: Nguyễn Quang Chánh

Ông PHẠM HÙNG PHƯƠNG

Ông PHẠM HÙNG PHƯƠNG

Ông PHẠM HÙNG PHƯƠNG

Ông PHẠM HÙNG PHƯƠNG

1 2 3 4 5 6 7 Next