Tin cổ đông

Ngày: 06-03-2024 | Lượt xem: 84

Thứ Tư, 06 Tháng 03 năm 2024 | Lượt xem: 84

CBTT Quyết định bổ nhiệm lại Giám Đốc Ông Phạm Hùng Phương

CBTT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật PTSC Thanh Hoá (PTSC Thanh Hoá) công bố thông tin: Quyết định số 386/QĐ-TH-HĐQT ngày 04/03/2024 về việc bổ nhiệm lại Ông Phạm Hùng Phương giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hoá- Xem chi tiết

02373 900 222