Cảng & Logistics

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 254

Thứ Hai, 19 Tháng 12 năm 2022 | Lượt xem: 254

Dự án Dịch vụ với Hyundai Heavy Industry

Khách hàng: Hyundai Heavy Industry

 Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa

 Thời gian: 1/2015 - 6/2015

 Nội Dung Công Việc: Cung cấp dịch vụ đại lý và vận chuyển, xếp dỡ, chằng buộc ống dẫn dầu

Tin liên quan

06-07-2017
Dự án hỗ trợ vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Operation support
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) Thời gian: 20/04/2017 – 31/12/2019 Nội dung công việc: Cung cấp nhân lực và thiết bị phục vụ việc hỗ trợ vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho thời hạn Hợp đồng 03 năm
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án PP Handling
Khách hàng: NSRP Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 23/12/2016 – 23/12/2019 Nội dung công việc: Cung cấp lao động thực hiện dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển nội bộ hạt nhựa trong phạm vi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thời hạn Hợp đồng 03 năm
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án dịch vụ hậu cần cho Van Oord
Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 08/12/2014 - 31/12/2015 Nội Dung Công Việc: Cung cấp dịch vụ hải quan, vận chuyển, dịch vụ đại lý cho các tàu của Van Oord, cấp dầu, nước ngọt, đưa đón thuyền viên, lắp đặt/tháo gỡ hệ thống phao nổi…..
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án SSF2
Khách hàng: PTSC  Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa  Thời gian: 15/11/2014 - 15/2/2016  Nội dung công việc: Vận chuyển đường biển, vận chuyển đường bộ, xếp dỡ, giao nhận, kiểm đếm, lưu bãi hàng kết cấu thép
Xem chi tiết
02373 900 222