Cảng & Logistics

Ngày: 16-12-2022 | Lượt xem: 218

Thứ Sáu, 16 Tháng 12 năm 2022 | Lượt xem: 218

Dự án “vận hành cảng tạm của JGCS”

Khách Hàng: JGCS

 Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa

 Thời gian: 12/2014-12/2015

 Nội Dung Công Việc: Vận hành cảng tạm của Tổng thầu JGCS để tiếp nhận các tàu chở thiết bị siêu trường siêu trọng của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời cung cấp dịch vụ Đại lý khu vực (Sub-Agent) cho chủ tàu

Tin liên quan

17-02-2024
Dự án Vận hành cảng tạm của JGCS
Khách Hàng: JGCS Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 12/2014-12/2015 Nội dung công việc: Vận hành cảng tạm của Tổng thầu JGCS để tiếp nhận các tàu chở thiết bị siêu trường siêu trọng của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời cung cấp dịch vụ Đại lý khu vực (Sub-Agent) cho chủ tàu
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án nạo vét bảo dưỡng khu vực bể cảng JGCS
Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 08/2016-11/2016
Xem chi tiết
06-07-2017
Dự án hỗ trợ vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Operation support
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) Thời gian: 20/04/2017 – 31/12/2019 Nội dung công việc: Cung cấp nhân lực và thiết bị phục vụ việc hỗ trợ vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho thời hạn Hợp đồng 03 năm
Xem chi tiết
06-07-2017
Dự án dịch vụ bảo dưỡng và khảo sát SPM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Nhà thầu chính: Liên danh Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa và Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biến PTSC Vị Trí: Phao dẫn dầu không bến SPM - Cách cảng Thanh Hóa khoảng 30km Thời gian: 1/7/2017-1/7/2019 Nội Dung Công Việc: Thực hiện các công việc bảo dưỡng và khảo sát SPM định kỳ và hàng năm, cung cấp tàu hỗ trợ lặn, các công việc bảo dưỡng thay thế khi có hỏng hóc theo yêu cầu của NSRP
Xem chi tiết
02373 900 222