Cảng & Logistics

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 485

Thứ Hai, 19 Tháng 12 năm 2022 | Lượt xem: 485

Dự án Werehouse Maintenance

Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian: 09/2014-02/2015

Tin liên quan

16-12-2022
Dự án “vận hành cảng tạm của JGCS”
Khách Hàng: JGCS  Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa  Thời gian: 12/2014-12/2015  Nội Dung Công Việc: Vận hành cảng tạm của Tổng thầu JGCS để tiếp nhận các tàu chở thiết bị siêu trường siêu trọng của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời cung cấp dịch vụ Đại lý khu vực (Sub-Agent) cho chủ tàu
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án PP Handling
Khách hàng: NSRP Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 23/12/2016 – 23/12/2019 Nội dung công việc: Cung cấp lao động thực hiện dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển nội bộ hạt nhựa trong phạm vi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thời hạn Hợp đồng 03 năm
Xem chi tiết
17-02-2024
Dự án dịch vụ logistics cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Tên Dự án: Dự án dịch vụ logistics cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Vị Trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa Thời gian: 25/11/2016 – 25/11/2019 Nội dung công việc: cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan, thanh khoản, xin giấy phép nhập khẩu, thuê thiết bị ….cho  Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thời hạn Hợp đồng 03 năm
Xem chi tiết
06-07-2017
Dự án dịch vụ bảo dưỡng và khảo sát SPM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Nhà thầu chính: Liên danh Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa và Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biến PTSC Vị Trí: Phao dẫn dầu không bến SPM - Cách cảng Thanh Hóa khoảng 30km Thời gian: 1/7/2017-1/7/2019 Nội Dung Công Việc: Thực hiện các công việc bảo dưỡng và khảo sát SPM định kỳ và hàng năm, cung cấp tàu hỗ trợ lặn, các công việc bảo dưỡng thay thế khi có hỏng hóc theo yêu cầu của NSRP
Xem chi tiết
02373 900 333