DỊCH VỤ VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG

DỊCH VỤ VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG

VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG

PTSC Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều các dự án Vận hành - Bảo dưỡng - Sửa chữa trên bờ và ngoài khơi với quy mô từ nhỏ đến lớn. Với kinh nghiệm dày dặn trong vận hành bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, đột xuất đến bảo dưỡng tổng thể, các dự án PTSC Thanh Hóa triển khai đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các khách hàng trong và ngoài nước như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Nhà máy Lọc hóa dầu Bình sơn (BSR), Nhà máy nhiệt điện Nghi sơn, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy hóa chất Micco Thái Bình, Nhà máy hóa dầu Long sơn (LSP), Nhà máy hóa chất AGC Phú Mỹ, Nhà máy Formosa,...

Xem thêm
 • Nhóm dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng hàng ngày:

  PTSC Thanh Hóa đã và đang cung cấp nhân lực có kinh nghiệm, công cụ dụng cụ và phương tiện để thực hiện các công việc như: Hỗ trợ công tác hoàn thiện chạy thử cho các nhà máy Lọc hóa dầu trên cả nước, Hỗ trợ công tác vận hành nhà máy, tham gia bảo dưỡng hàng ngày cho các nhà máy Lọc hóa dầu (Daily Maintenance), nâng hạ catalyst,...etc

  PRECOM/COM SUPPORT

  • Client: JGCS-NSRP
  • Location: NSRP Plant
  • Time: from 2016-2017
  • Volume: 450 người
  • Scope: Cung cấp nhân sự và công cụ dụng cụ để thực hiện công việc hoàn thiện chạy thử lại nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  DAILY MAINTENANCE

  • Client: PEC
  • Location: NSRP Plant
  • Time: from 2018-Now
  • Volume: 85 người
  • Scope: Cung cấp nhân lực và công cụ dụng cụ cơ bản thực hiện các công việc bảo dưỡng hàng ngày cho các khu vực trong nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa.

  OPERATION SUPPORT

  Client: NSRP

  • Location: NSRP Plant

  • Time: from 2016-Now

  • Volume: 90 người (Cung cấp nhân sự hỗ trợ các công việc liên quan đến Chemical loading, Incinerator, EPS, Sulfur Forming Operate, Jetty Mooring/Unmooring)

  • Tank/Truck loading

  OPERATION SUPPORT

  • Client: NSRP
  • Location: NSRP Plant
  • Time: from 2017-Now
  • Scope: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, hạ đặt và loading các catalyst cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Son, Thanh Hóa.

  Nhóm Dịch vụ Bảo dưỡng và Sửa chữa đột xuất:

  Hiện nay, PTSC Thanh Hóa đang là đại diện của MES (Mitsui Engineering Japan) để cùng tổ chức thực hiện các công việc bảo dưỡng liên quan đến các Cụm thiết bị Tuabin hơi (Steam Turbine), cùng với đó là việc thực hiện bảo dưỡng cho rất nhiều các cụm thiết bị động khác như Bơm tuần hoàn, Máy nén khí,...Không những thế, PTSC Thanh Hóa đang dần khẳng định mình với nhiều cảng mảng dịch vụ khác nhau như bảo dưỡng sửa chữa các cụm Thiết bị tĩnh, Thiết bị Điện Điều khiển, Và dịch vụ CAM/Common Service như Scaffolding-Insulation-Painting.

  STEAM TURBINE GENERATOR

  Client: NSRP

  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa

  • Equipment: STG #1 (Steam Turbine Generator)

  • Capacity: 41.4MW

  • Time: 2018-2019

  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning

  STEAM TURBINE GENERATOR

  • Client: NSRP
  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa
  • Equipment: STG #4 (Steam Turbine Generator)
  • Capacity: 41.4MW
  • Time: 2018-2019
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning

  STEAM TURBINE GENERATOR

  Client: NSRP

  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa

  • Equipment: STG #4 (Steam Turbine Generator)

  • Capacity: 41.4MW

  • Time: 2018-2019

  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning

  STEAM TURBINE GENERATOR

  • Client: NSRP
  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa
  • Equipment: STG #4 (Steam Turbine Generator)
  • Capacity: 41.4MW
  • Time: 2018-2019
  Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning

  STEAM TURBINE GENERATOR

  • Client: NINH BINH FERTILIZER PLANT
  • Location: Ninh Binh, Viet Nam
  • Equipment: ST5501-ST5601 (Steam Turbine Generator)
  • Capacity: 12MW
  • Time: 2022
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning / Commissioning / Performance Test

  CENTRIFUGAL PUMP

  • Client: NINH BINH FERTILIZER PLANT
  • Location: Ninh Binh, Viet Nam
  • Equipment: Centrifugal Pump
  • Capacity:
  • Time: 2021-2022
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Commissioning & Performance Test

  CENTRIFUGAL COMPRESSOR

  • Client: NINH BINH FERTILIZER PLANT

  • Location: Ninh Binh, Viet Nam

  • Equipment: C51 (High Speed Centrifugal Compressor)

  • Capacity: 23500 rpm

  • Time: 2022

  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning / Commissioning / Performance Test

  CENTRIFUGAL COMPRESSOR

  • Client: NINH BINH FERTILIZER PLANT
  • Location: Ninh Binh, Viet Nam
  • Equipment: C51 (High Speed Centrifugal Compressor)
  • Capacity: 23500 rpm
  • Time: 2022
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning / Commissioning / Performance Test

  SCREW AIR COMPRESSOR

  • Client: NSRP

  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa

  • Equipment: Screw Air Compressor

  • Capacity:

  • Time: 2019-2020

  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Commissioning / Performance Test

  ACTIVE HEAVE COMPENSATION CRANE

  • Client: PTSC THANH HOA
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa
  • Equipment: AHC Crane
  • Capacity:
  • Time: 2020-2021
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Running Test

  BAGGING MACHINE MAINTENANCE

  • Client: NSRP
  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa
  • Equipment: Bagging Machine
  • Type of service: Frame Contract
  • Time: 2017-Now
  • Scope of service: Preventive/Corrective Maintenance service

  CENTRIFUGAL COMPRESSOR

  • Client: NINH BINH FERTILIZER PLANT
  • Location: Ninh Binh, Viet Nam
  • Equipment: C51 (High Speed Centrifugal Compressor)
  • Capacity: 23500 rpm
  • Time: 2022
  • Scope of service: Dismantling / Overhauling / Re-install / Alignment / Pre-Commissioning / Commissioning / Performance Test

  3. Nhóm Dịch vụ Bảo dưỡng tổng thể:

  PTSC Thanh Hóa với nền tảng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, giám sát, thợ tay nghề cao, được đào tạo bài bản, nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, năng động sáng tạo. PTSC Thanh Hóa đã tham gia và hoàn thành suất xắc rất nhiều các Dự án bảo dưỡng một phần hoặc toàn phần các Phân xưởng trực thuộc các nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy AMONI MICCO Thai Binh, Nhà máy Ximang Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn,...

  TA23 MAJOR TURNAROUND NGHI SON REFINERY&PETROCHEMICAL

  • Client: NSRP
  • Location: NSRP Plant, Nghi Son, Thanh Hoa
  • Project: 1st Major Turnaround
  • Volume: 413 Work Packages
  • Time: 2023
  • Scope of service: General Mechanical Service for Section 5 (Utility) & Section 6 (Tank Farm & Jetty) of NSRP Refinery Petrochemical.

  Major Equipment: FGD, Boiler Valves, High-High Pressure Piping, Expansion Joints, Valves, Basin Sea Intake, De-Super Heater, Vessel, Drums

  MICCO THAI BINH MAJOR TURNAROUND

  • Client: PEC
  • Location: Thai Binh, Viet Nam
  • Project: 1st Major Turnaround
  • Volume: ACID Plant
  • Time: 2020
  • Scope of service: General Mechanical Service for ACID Plant of MICCO Thai Binh Amon Plant
  • Major Equipment: Reactor, Column, Vessel, Heat Exchanger, Valves, Tanks, Piping

  MICCO THAI BINH MAJOR TURNAROUND

  • Client: PEC
  • Location: Thai Binh, Viet Nam
  • Project: 1st Major Turnaround
  • Volume: ACID Plant
  • Time: 2020
  • Scope of service: General Mechanical Service for ACID Plant of MICCO Thai Binh Amon Plant
  • Major Equipment: Reactor, Column, Vessel, Heat Exchanger, Valves, Tanks, Piping

  MICCO THAI BINH MAJOR TURNAROUND

  • Client: PEC
  • Location: Thai Binh, Viet Nam
  • Project: 1st Major Turnaround
  • Volume: ACID Plant
  • Time: 2020
  • Scope of service: General Mechanical Service for ACID Plant of MICCO Thai Binh Amon Plant
  • Major Equipment: Reactor, Column, Vessel, Heat Exchanger, Valves, Tanks, Piping

  MICCO THAI BINH MAJOR TURNAROUND

  • Client: PEC
  • Location: Thai Binh, Viet Nam
  • Project: 1st Major Turnaround
  • Volume: ACID Plant
  • Time: 2020
  • Scope of service: General Mechanical Service for ACID Plant of MICCO Thai Binh Amon Plant
  • Major Equipment: Reactor, Column, Vessel, Heat Exchanger, Valves, Tanks, Piping

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

   

   

   

 • PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

  PPU SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICE

  • Client: NSRP
  • Location: Nghi Son, Thanh Hoa (NSRP Site)
  • Project: 1st Shutdown for Maintenance Service of PPU
  • Volume: 59 Equipment's
  • Time: 2019
  • Scope of service: Provision General Mechanical Maintenance service for PPU Plant

   

02373 900 333