DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ KHÍ DẦU KHÍ

  • Dịch vụ cơ khí được xác định là một trong những dịch vụ cốt lõi của Công ty.
  • Phát huy truyền thống, năng lực và kinh nghiệm từ Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) cũng như là các đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC. Dịch vụ Cơ khí của PTSC Thanh Hóa hình thành từ năm 2014 cho định hướng chiến lược là thực hiện và phát triển các dự án EPCI (thiết kết, mua sắm, thi công, lắp đặt, chạy thử). Dịch vụ Cơ khí hình thành vào thời điểm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa bắt đầu giai đoạn thi công. Trải qua quá trình chuẩn bị và xây dựng nguồn lực, Dịch vụ Cơ khí của Công ty PTSC Thanh Hóa bắt đầu triển khai gói thầu đầu tiên B2-Marrine Work của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tháng 6 năm 2014.
  • Bên cạnh sự phối hợp và hỗ trợ của Tổng Công ty PTSC và các đơn vị thành viên, các đối tác, khách hàng cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, dịch vụ Cơ khí Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả các gói thầu trong giai đoạn thi công Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đánh dấu một một bước phát triển mới và khẳng định được năng lực, kinh nghiệm cũng như vị thể của PTSC Thanh Hóa trong Dịch vụ Cơ khí với đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.
  • Từ những thành công đạt được, PTSC Thanh Hóa tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, tự động hóa máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động tăng lợi thế cạnh tranh trong quá trình tham dự thầu cũng như thực hiện Dự án với mục tiêu tăng tính hiệu quả cho nhà thầu cũng như đối tác khách hàng, PTSC Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu để trở thành nhà thầu EPCI hàng đầu trong khu vực