Thư Chúc mừng năm mới 2018 của Lãnh đạo Công ty PTSC Thanh Hóa