Thông báo mời thầu: Gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển và chuyển tải nội bộ hàng hóa đối với tôn cuộn, thép cán nguội, thép cán nóng, thép dày

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển và chuyển tải nội bộ hàng hóa đối với tôn cuộn, thép cán nguội, thép cán nóng, thép dày....

Tên gói thầu:

Thuê dịch vụ vận chuyển và chuyển tải nội bộ hàng hóa đối với tôn cuộn, thép cán nguội, thép cán nóng, thép dày,…phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Địa điểm

- Nghi Sơn, Thanh Hóa

- Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Thời gian thực hiện:

Từ Tháng 08/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cho dịch vụ vận chuyển và chuyển tải nội bộ hàng hóa đối với tôn cuộn, thép cán nguội, thép cán nóng, thép dày,…”

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Huế

Email: huent@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 27/07/2021.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và có nhân sự đạt qua các vòng Phỏng vấn với PTSC Thanh Hóa.

chi tiết mời click.