Thông báo mời thầu: Mua Hộp quà tết

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua Hộp quà tết tặng khách hàng

Tên gói thầu:

Mua Hộp quà tết tặng khách hàng năm 2021

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Từ Tháng 12/2021- 01/2022

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng mail, fax, phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “Báo giá Hộp quà tết Tặng khách hàng”

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Cao Thị Chung

Email: Chungct@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10g00 ngày 04/01/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và đáp ứng các yêu cầu Kỹ thuật của Nhà cung cấp

Chi tiết như file đính kèm