Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ đà, đốc và dịch vụ sửa chữa tàu biển PTSC 05

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua dịch vụ đà đốc và sửa chữa tàu biển cho tàu PTSC 05 như sau:

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ đà, đốc và dịch vụ sửa chữa tàu biển
Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian thực hiện Dự kiến tháng 12/2022
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng
Phương thức đấu thầu 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ
Hình thức nhận chào giá Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Số điện thoại: 0918259102

Email: duyennguyenthi@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá được tiếp nhận trước 10h00 ngày 15/12/2022.

Đối với đốc và công việc sửa chữa bảo dưỡng cho tàu PTSC 05 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Dock phải đảm bảo phù hợp với tàu PTSC 05 với hồ sơ kỹ thuật như file đính kèm bao gồm mớn nước, luồng vào, thủy triều.

- Dock phải có năng lực kinh nghiệm trong việc sửa chữa (ưu tiên những Dock có kinh nghiệm đóng tàu)

- Yêu cầu nhà cung cấp phải có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để thực hiện tập trung công tác sửa chữa.

- Dock phải sẵn sàng trong thời gian sớm nhất từ 2-5 ngày kể từ khi PTSC Thanh Hóa thông báo kế hoạch Dock.

Ghi chú:

- Nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ tại dock hiện có và đơn giá dock, đà tại xưởng sửa chữa.

- Nhà cung cấp thông báo các chi phí để hoàn thành dịch vụ bao gồm: chi phí đi lại, nhân sự sửa chữa, thiết bị có.

- Nhà cung cấp có thể lựa chọn chào giá dựa vào năng lực của nhà cung cấp ở các hạng mục nhất định.

Chi tiết như file đính kèm

Yêu cầu:

Phụ lục: