Thông báo - Mời chào giá cung cấp dịch vụ du lịch về nguồn Thanh Hóa – Đà Lạt – Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ về nguồn như sau:

 

Tên gói thầu

Thuê/mua dịch vụ du lịch/về nguồn

Địa điểm

Thanh Hóa – Đà Lạt – Thanh Hóa

Thời gian thực hiện

Đợt 1 từ 19/8/2022 đến 22/8/2022

Đợt 2 09/9/2022 đến 12/9/2022

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước, đảm bảo đúng thời gian, lịch trình

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 hồ sơ

Hình thức chào giá

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán

Chuyển khoản

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Nguyễn Hữu Dũng

Sđt: 0912769775

Email: dungnh@ptsc.com.vn

 

Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá nhận được trước 08 giờ ngày 01/8/2022. Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá. Có giá chào thầu thấp nhất.

 chi tiết như file đính kèm.