Thông báo - Mời chào giá cung cấp DV kiểm tra và lắp đặt ống tại cảng và tại SPM thuộc dự án thay thế ống nổi nhập dầu thô của SPM cho NMLHD

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm tra và lắp đặt ống tại cảng và tại SPM để phục vụ dự án thay thế ống nổi nhập dầu thô của SPM cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (sau đây được gọi là “Dịch vụ”) như sau: 

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ kiểm tra và lắp đặt ống tại cảng và tại SPM thuộc dự án thay thế ống nổi nhập dầu thô của SPM cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Địa điểm PTSC Thanh Hóa
Thời gian thực hiện Dự kiến tháng 11/2022
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng
Phương thức đấu thầu 01 túi hồ sơ bao gồm đề xuất kỹ thuật và đề xuất thương mại
Hình thức nhận chào giá Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Hoàng Thị Quỳnh Anh

Email: anhhtq@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá được tiếp nhận trước 09h00 ngày 07/11/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Phạm vi công việc như file đính kèm

Hướng dẫn mẫu chào giá như file đính kèm