Thông báo: Mời chào giá cung cấp tàu lai dắt phục vụ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua dịch vụ tàu lai dắt thay thế cho tàu PTSC 05 phục vụ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn như sau:

Tên gói thầu Cung cấp tàu lai dắt phục vụ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Địa điểm Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
Thời gian thực hiện Dự kiến tháng 12/2022
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng
Phương thức đấu thầu 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ
Hình thức nhận chào giá Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Số điện thoại: 0918259102

Email: duyennguyenthi@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá được tiếp nhận trước 16h00 ngày 14/12/2022.

1. Cung cấp tàu thay thế theo điều kiện và điều khoản như phụ lục 1 kèm theo.

2. Thời gian cung cấp: theo kế hoạch của PTSC Thanh Hóa, dự kiến từ ngày 19/12/2022.

Địa điểm làm việc: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết như file đính kèm

Yêu cầu chào giá 

Phụ lục yêu cầu kỹ thuật

Phụ lục yêu cầu chi tiết