Thông báo mời thầu: Cung cấp cáp cẩu AHC 1000

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua cáp cẩu AHC 1000 như sau:

Tên gói thầu:

Mua sắm cáp cẩu AHC 1000

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Phan Sỹ Tuấn

Sđt: 0946902368

Email: tuanphansy@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 16/06/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày báo giá.

chứng chỉ CO/CQ, chứng chỉ loadtest sau khi gắn socket vào cáp;

Địa điểm giao hàng: PTSC Thanh Hóa.

Có giá đánh giá thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 

STT

Nội dung dịch vụ/hàng hóa

ĐVT

SL

Ghi chú

1

Cáp thép D32mm x 103 mét; 6x36 + IWRC; mạ kẽm; 01 đầu gắn socket quả lê, 01 đầu tự do; 02 sợi xoắn phải, 02 sợi xoắn trái

Sợi

4

 

2

Cáp thép D32mm x 3,2 mét; 6x36 + IWRC; mạ kẽm; 02 đầu gắn socket quả lê; 02 sợi xoắn phải, 02 sợi xoắn trái

Sợi

4