Thông báo mời thầu: Cung cấp dịch vụ Bốc xếp và vận chuyển phế thải và sà bần

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu cung cấp  dịch vụ Bốc xếp và vận chuyển phế thải và sà bần như sau:

 
Tên gói thầu Cung cấp  dịch vụ Bốc xếp và vận chuyển phế thải và sà bần
Địa điểm Cảng PTSC Thanh Hóa – Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa đến mỏ Núi Giáo, xã Trường Lâm, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng
Phương thức đấu thầu 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ
Hình thức nhận chào giá Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thu Hằng

Sđt: 0914.824.570

Email:hangnguyenthu@ptsc.com.vn
Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá được tiếp nhận trước 14 giờ ngày 19/8/2022.

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thương mại.theo Phụ lục 01.

Có hiệu lực chào giá ít nhất 30 ngày.

Giá chào thấp nhất trong các Nhà cung cấp

Chi tiết như file đính kèm.