Thông báo mời thầu: Cung cấp dịch vụ đà, đốc và dịch vụ sửa chữa tàu biển

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua dịch vụ đà đốc và sửa chữa tàu biển cho tàu PTSC 06 như sau:

Tên gói thầu:

Cung cấp dịch vụ đà, đốc  và dịch vụ sửa chữa tàu biển

Địa điểm

Hải Phòng, Việt Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Sđt: 0918259102

Email:duyennguyenthi@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ, ngày 13 tháng 03 năm 2022.

       Đối với đốc và công việc sửa chữa bảo dưỡng cho tàu PTSC 06 phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Dock phải đảm bảo phù hợp với tàu PTSC 06 với hồ sơ kỹ thuật như đính kèm bao gồm mớn nước, luồng vào, thủy triều.

- Dock phải có năng lực kinh nghiệm trong việc sửa chữa, (ưu tiên những dock có  kinh nghiệm đóng tàu).

- Yêu cầu Nhà cung cấp phải có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để thực hiện tập trung công tác sửa chữa.

- Dock phải sẵn sàng trong thời gian sớm nhất từ 3-5 ngày kể từ khi PTSC Thanh Hóa thông báo kế hoạch dock.

Ghi chú:

-Nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ tại đốc hiện có và đơn giá đốc, đà tại xưởng sửa chữa.

-Nhà cung cấp thông báo các chi phí để hoàn thành Dịch vụ bao gồm chi phí đi lại, nhân sự sửa chữa, thiết bị có

Nhà cung cấp có thể lựa chọn chào giá Phụ lục 01 và/hoặc Phụ lục 2 dựa vào năng lực hiện tại của Nhà cung cấp.

Chi tiết như file đính kèm:

phụ lục 1:

phụ lục 2: