Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu cung cấp thiết bị văn phòng như sau:

 

Tên gói thầu:

Mua thiết bị văn phòng

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Trịnh Thương Tiến

Sđt: 0917.943.898

Email: tientt@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 24/06/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày báo giá.

Địa điểm giao hàng: PTSC Thanh Hóa.

Có giá đánh chào hàng thấp nhất.

danh sách thiết bị như file đính kèm: