Thông báo mời thầu: Cung cấp Vật tư xích phi 16 phục vụ lắp đệm va cho tàu lai dắt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua Vật tư xích phi 16 phục vụ lắp đệm va cho tàu lai dắt như sau:

 
Tên gói thầu: Cung cấp Vật tư xích phi 16 Ø phục vụ lắp đệm va cho tàu lai dắt
Địa điểm PTSC Thanh Hóa
Thời gian thực hiện:  
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng
Phương thức đấu thầu 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ
Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Duyên

Sđt: 0918259102

Email:duyennguyenthi@ptsc.com.vn
Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ, ngày 22 tháng 09 năm 2022.

Hiệu lực chào giá: tối thiểu 05 ngày kể từ ngày chào giá

Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và điều kiện thanh toán được PTSC Thanh Hóa chấp nhận;

Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời hạn yêu cầu chào giá;

Có giá chào thấp nhất

 Chi tiết như file đính kèm.