Thông báo mời thầu: Động cơ ISUZU 4KH1

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua Động cơ ISUZU 4KH1.

Tên gói thầu:

Mua sắm động cơ ISUZU

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Phan Sỹ Tuấn

Sđt: 0946902368

Email: tuanphansy@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 08/03/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 05 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá đánh giá thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

STT

Nội dung dịch vụ/hàng hóa

ĐVT

SL

Ghi chú

1

Động cơ ISUZU 4KH1

Cái

01