Thông báo mời thầu: May đồng phục văn phòng

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu may đồng phục chi tiết như sau:

Tên gói thầu:

May đồng phuc văn phòng Nam,nữ

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Tháng 5/2022

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín, bên ngoài ghi rõ “May đồng phục văn phòng”

Số lượng: 306 áo (áo màu trắng, không túi, in nhận diện thương hiệu trên ngực áo)

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Hoàng Anh Dũng

Email: dunghoanganh@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 10/5/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Có giá chào thấp nhất và đảm đúng thông số kỹ thuật của các mặt hàng.