Thông báo mời thầu: Mời chào giá cung cấp mua sắm công cụ dụng cụ

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua công cụ dụng cụ như sau:

 

Tên gói thầu:

Mua sắm công cụ dụng cụ

Địa điểm

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian thực hiện:

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi – Trong nước

Đảm bảo đúng chất lượng và thời gian cung ứng

Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ

Hình thức nhận chào giá:

Bằng phong bì kín

Phương thức thanh toán:

Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Phan Sỹ Tuấn

Sđt: 0946902368

Email: tuanphansy@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu:

Báo giá được tiếp nhận trước 15g00 ngày 18/04/2022.

Hiệu lực báo giá tối thiểu 20 ngày kể từ ngày báo giá.

Địa điểm giao hàng: PTSC Thanh Hóa.

Có giá đánh giá từng mục thấp nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 

STT

Nội dung dịch vụ/hàng hóa

ĐVT

SL

Ghi chú

1

Ma ní Omega 17 tấn; chốt vặn ren

Cái

12

EU

2

Ma ní Omega 9,5 tấn; chốt vặn ren

Cái

60

EU

3

Ma ní Omega 12 tấn; chốt vặn ren

Cái

30

EU

4

Cáp vải 16 tấn x 12 mét

Sợi

8

 

5

Cáp vải 20 tấn x 4,5 mét

Sợi

50

 

6

Cáp vải 3 tấn x 6 mét

Sợi

30

 

7

Cáp vải 2 tấn x 2 mét

Sợi

100

 

8

Dây xì lẵng D32mm

Cuộn

5

 

9

Cáp vải 6 tấn x 6 mét

Sợi

20