Thông báo - Mua hộp quà tết 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua hộp quà tết năm 2022 như sau:

Tên gói thầu Mua hộp quà tết 2022
Địa điểm Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
Thời gian thực hiện 28/12/2022
Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước, đảm bảo đúng thời gian.

Phương thức đấu thầu 01 giai đoạn – 01 hồ sơ
Hình thức nhận chào giá Bằng phong bì kín
Phương thức thanh toán Kết quả đàm phán hợp đồng giữa các Bên
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Mr. Nguyễn Hữu Dũng

Sđt: 0912769775

Email: dungnh@ptsc.com.vn

Điều kiện xem xét trúng thầu

Báo giá nhận được trước 08 giờ ngày 27/12/2022. Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá. Có giá chào thầu thấp nhất.